skip to content

Procedure PerfectMatch

Stappen plan PerfectMatch

Na ontvangst van uw inschrijving nemen wij contact op voor het maken van een afspraak. Aan de hand van uw wensen gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder.

Werving & Selectie

Gastouderbureau PerfectMatch bekijkt welke vraagouder en gastouder bij elkaar lijken te passen op basis van gelijkgestemdheid, opvoedingsideeën etc. Dit zijn de kaders waarin de ouders inspraak hebben met de keuze van gastouder.

Kennismakingsgesprek

Na een positief kennismakingsgesprek tussen u, de gastouder en het kind wordt er door PerfectMatch een “overeenkomst van opdracht” opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen u en PerfectMatch waarin alle zaken over de opvang staat weergegeven. Het gastouderbureau zorgt voor de schriftelijke vastlegging van de verschillende afspraken en met name opvangtijden, wijze van betalen etc.

Start opvang en proefperiode

De opvang start met een wenperiode van een maand. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen gastkind en gastouder en uiteraard tussen vraag- en gastouder. De eerste maand van de opvang is de proefperiode. Gastouderbureau PerfectMatch zal in deze periode zowel met de gastouder als met de vraagouder contact opnemen om te informeren hoe de wenperiode verloopt. In deze periode zal het kind zich steeds meer thuis gaan voelen bij de gastouder en raakt vertrouwd met haar, en omgekeerd. Als het kind na deze proefperiode niet gewend is bij de gastouder, zal gezamenlijk besproken worden of dit gastgezin de juiste plek is voor dit kind, of dat er meer wentijd nodig is. Eventueel zal er een ander gastgezin gezocht worden.

Evaluatie

Een keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, zowel met de gastouder als met de ouder. Deze evaluatie vindt vaak plaats op locatie waar de opvang plaatsvindt. Wij vinden het belangrijk om te weten waar de gastouders juist goed in zijn en wat voor hun verbeterpunten zijn, zodat wij hun extra kunnen scholen en begeleiden.
 
 


Klant login | Algemene voorwaarden | Sitemap | Inspectierapport | Copyright © 2017 Gastouderbureau PerfectMatch - Almere

Tweeten