skip to content

Overige informatie

Informatie mbt Belastingdienst

 

Er komen regelmatig signalen en vragen bij ons binnen over het moment van beëindigen van het partnerschap. Als U niet (of niet tijdig) voldoet aan de voorwaarden, kan dit gevolgen hebben voor de toeslag.  

Lees meer over dit onderwerp op www.toeslagen.nl

Wanneer stopt het toeslagpartnerschap voor gehuwden en geregistreerde partners? 

Het toeslagpartnerschap stopt zodra:

  1. Aanvrager en partner niet meer op 1 adres wonen. Ze staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente allebei op aparte adressen ingeschreven. En;
  2. Aanvrager en partner voldoen aan één van de onderstaande situaties en kunnen dit ook aantonen door bewijs dat ze hebben ontvangen van de griffie van de Rechtbank of de burgerlijke stand van de gemeente.  
  • Ze zijn gescheiden van tafel en bed;
  • Er is een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de Rechtbank;
  • Er is een verzoek tot scheiding van tafel en bed ingediend bij de Rechtbank.

Let op: scheiding van tafel en bed is voor geregistreerde partners niet mogelijk. Voor hen eindigt het partnerschap zodra dit in de Basisregistratie Personen (BRP) is ontbonden. Ook hier geldt de uitschrijvingseis van het gezamenlijk woonadres.   

Hieronder treft u een voorbeeld van een situatie die in de praktijk kan voorkomen:  

Situatie A. 

De heer Bos en mevrouw de Jong zijn sinds 2009 getrouwd. Het gaat niet meer zo goed tussen hen beiden, waardoor de heer Janssen in maart 2014 intrekt bij een vriend.

Eind april ontvangt hij de sleutel van zijn eigen koopappartement. Op 1 mei 2014 schrijft hij zich in op dat adres in de Basisregistratie Personen bij de gemeente (BRP). Op 18 juli 2014 dienen de heer Bos en mevrouw de Jong een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Gevolgen voor de toeslagen:

Vanaf 1 augustus 2014 zijn deze echtelieden geen toeslagpartners meer van elkaar. Op grond van artikel 5a, vierde lid, Algemene Wet Rijksbelastingen zijn echtgenoten geen toeslagpartners meer als:

1. de partners niet meer ingeschreven staan op hetzelfde adres;

2. er een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. (artikel 5 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) bepaalt de ingangsdatum van deze wijziging op 1 augustus 2014.

Situatie B.

Hoe is de situatie voor toeslagen als de heer Bos zich al in april had laten uitschrijven van het gezamenlijk adres? En hij en mevrouw de Jong het verzoek tot echtscheiding al in april 2014 hadden ingediend bij de rechtbank, toen zij het voornemen hadden uit elkaar te gaan?

Gevolgen voor toeslagen:

Ze zijn vanaf 1 mei 2014 geen toeslagpartners meer, omdat vanaf dat moment aan de beide voorwaarden van artikel 5a, vierde lid, Algemene Wet rijksbelastingen is voldaan.

Situatie C.

Wat is de situatie als de heer Bos en mevrouw de Jong een verzoek tot scheiding van tafel en bed hadden ingediend in plaats van een verzoek tot echtscheiding?

Gevolgen voor toeslagen:

Het maakt in deze casus niet uit of het gaat om een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed; de gevolgen zijn hetzelfde.

 


Klant login | Algemene voorwaarden | Sitemap | Inspectierapport | Copyright © 2017 Gastouderbureau PerfectMatch - Almere

Tweeten