skip to content

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

 

PerfectMatch ziet zichzelf als een lerende organisatie en willen zo goed mogelijk de klanten als de gastouders voorzien van de juiste service. Een klacht wordt bij ons serieus genomen en zetten wij om naar een betere dienstverlening. Daarom hebben wij ons aangemeld bij verschillende branches om zowel de klant, gastouder, kinderen en ons zelf zo goed mogelijk te voorzien aan de juiste informatie die relevant is voor het gastouderbureau. Hieronder schetsen wij in het kort de branches waar wij een aansluiting bij hebben.

 

Brancheorganisatie Kinderopvang

 

Deze branche organisatie heeft ruggespraak met het kabinet inzake wetswijzigingen met betrekking tot kinderopvang. Zij vertegenwoordigen de kinderopvang als sleutelpositie waarin zij de nieuwe ontwikkelingen vertegenwoordigen rondom belastingdienst, wetten en regels rondom kinderopvang en wensen en verlangens van de leden vanuit de branche. 

 

Geschillencommissie

 

Elke organisatie in de kinderopvang is verplicht gesteld om een klachtencommissie te hebben en zich aan te sluiten bij de geschillencommissie sinds 2017. Uiteraard hebben wij daar een aansluitnummer 131602. Elke klacht die wij ontvangen nemen wij serieus. In het geval van klachten, wordt in eerste instantie geprobeerd om er onderling uit te komen. Elke klacht zien wij ook als een leermoment voor beide partijen. Wanneer wij er samen niet uitkomen bestaat er een mogelijkheid om deze voor te leggen rechtstreeks bij de geschillencommissie. Zij zullen dan deze klacht verder in behandeling nemen.

Boink

 

Wij hebben ook een aansluiting al jaren bij Boink. Boink ondersteunt de achterwacht van de ouders de zogeheten ouder commissie die verplicht is gesteld voor de wat grotere gastouderbureaus. De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door 5 leden vanuit de vraagouders. Alle informatie rondom de oudercommissie kunnen ze daar raadplegen. 

 

Vacature oudercommissie

 

Gastouderopvang is een fluctuerende branche en is nooit helemaal stabiel daar de kindjes ouder worden. Daarom hebben wij weer twee plekjes beschikbaar voor de oudercommissie voor leden die hierbij kunnen aanhaken en de achterban van Gastouderbureau PerfectMatch kunnen vertegenwoordigen. Heb jij interesse in deze vrijwillige vacature dan hoor ik het graag. De leden die er nu zijn Arthur Charleston, Linda Steffens en Malou van der Woude. Indien er vragen zijn over de oudercommissie   oudercommissie@gastouderbureauperfectmatch.nl

 Klant login | Algemene voorwaarden | Sitemap | Inspectierapport | Copyright © 2017 Gastouderbureau PerfectMatch - Almere

Tweeten