skip to content

Geaccepteerde diploma's

 
Wanneer u in het bezit bent van een diploma of ervaringscertificaat van één van de volgende opleidingen hoeft u geen diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn meer te behalen.

Naast één van de onderstaande diploma/ervaringscertificaat dient u een Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
of een Certificaat Eerste Hulp bij Ongelukken te bezitten.

MBO-2-opleidingen:

a. Helpende Zorg en Welzijn 2
b. Helpende Welzijn 2
c. Helpende Breed 2
d. Helpende Sociaal Agogisch Werk 2

MBO-3/4-opleidingen:

a. Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
b. Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
c. Pedagogisch Werker niveau 3
d. Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
e. Pedagogisch Werker niveau 4
f. Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
g. Onderwijsassistent
h. Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
i. Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
j. Sport- en bewegingsleider
k. Sport en bewegingscoördinator
l. Sport en Bewegen
m. A-Verpleegkundige
n. Activiteitenbegeleiding (AB)
o. Activiteitenbegeleider (AB)
p. Agogisch Werk (AW)
q. Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
r. Akte Kleuterleidster A
s. Akte Kleuterleidster B
t. Arbeidstherapie (AT)
u. B-Verpleegkundige
v. Cultureel werk (CW)
w. Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
x. Inrichtingswerk (IW)
y. Kinderbescherming A
z. Kinderbescherming B
aa. Kinderverzorging en Opvoeding
bb. Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
cc. Kinderverzorgster (KV)
dd. Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending
ee. Kultureel werk (KW)
ff. Leidster Kindercentra van de OVDB
gg. Residentieel Werk (RW)
hh. Sociaal Dienstverlener (SD)
ii. Sociale Arbeid (SA of SA2)
jj. Sociale Dienstverlening (SD, SA of SA1)
kk. Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
ll. Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
mm. Verpleegkunde
nn. Verpleegkundige
oo. Verpleging (VP)
pp. Verzorgende
qq. Verzorgende beroepen (VZ)
rr. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
ss. Verzorging (VZ)
tt. Z-Verpleegkundige

Hoger onderwijs opleidingen

a. Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
b. Pedagogiek (HBO-bachelor)
c. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
d. Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
e. Leraar lichamelijke oefening (ALO)
f. Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau
g. Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
h. Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
i. Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
j. Cultureel Werk (CW)
k. Docent Dans
l. Docent Drama
m. Educatieve therapie (Mikojel)
n. Inrichtingswerk (IW)
o. Jeugdhulpverlening
p. Kunstzinnige therapie
q. Lerarenopleiding Omgangskunde
r. Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
s. Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
t. Maatschappelijk Werk (MW)
u. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
v. NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
w. Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
x. Pedagogische Academie
y. Verpleegkunde
 


Klant login | Algemene voorwaarden | Sitemap | Inspectierapport | Copyright © 2017 Gastouderbureau PerfectMatch - Almere

Tweeten